Om Svendborg Krisecenter

På Svendborg Krisecenter kan du henvende dig døgnet rundt. Her vil du blive modtaget af en medarbejder, der kan lytte til dig og rådgive dig.

På Svendborg Krisecenter er der ansat socialrådgivere og pædagoger. De er på Svendborg Krisecenter i dagtimerne på alle hverdage.

På Svendborg Krisecenter er der plads til 7 kvinder og deres børn. Hver kvinde og hendes børn får deres eget værelse.

Du kan henvende dig til Svendborg Krisecenter døgnet rundt, men du vil få den bedste rådgivning i dagtimerne imellem kl. 9.00 og 18.00. Hvis der opstår et akut behov, kan du selvfølgelig også ringe om natten.

Målgruppe

Svendborg Krisecenter er et midlertidigt bosted for kvinder fra 18 år (samt medfølgende børn til og med 15 år), som har været udsat for vold eller trusler om vold (læs mere om typer af vold her) eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold.

Krisecentret kan ikke modtage kvinder med aktivt misbrug af alkohol og stoffer samt alvorlig psykisk lidelse.

Da værelserne fortrinsvis er beliggende på 1. sal, er Krisecentret ikke tilgængeligt for gangbesværede og kørestolsbrugere.

Kvinderne der indlogeres skal i stor udstrækning kunne tage vare på sig selv og eventuelle børn. Ved mistanke om alvorlig psykisk sygdom (som f.eks. skizofreni, psykose eller lignende), misbrug af enhver art (alkohol, stoffer, piller, osv.), også hvis kvinden er på afvænning, er kvinden ikke inden for krisecenterets målgruppe. Dette gælder også, hvis kvinden ud fra en sikkerhedsvurdering anses som værende for truet, f.eks. hvis hendes partner ved, at hun er på Svendborg krisecenter, hvis partner/familie er opsøgende, hvis hun er truet på livet, eller hvis voldsudøveren bor for tæt på krisecenteret. I disse tilfælde kan kvinden ikke indlogeres og henvises til andre tilbud.

Visitation

Alle kan henvise til Svendborg Krisecenter. Ved henvendelse afholdes der visitationssamtale, hvor der vurderes om du tilhører målgruppen.

Drift

DRIFT

Svendborg Krisecenter er en del af Den Socialfaglige Organisation.

Den Socialfaglige Organisation driver tilbud efter servicelovens bestemmelser i hele landet til mennesker med sociale problematikker.

Organisationen drives af en kompetent og aktiv bestyrelse.